söndag 6 januari 2013

Remissfrihet

Bild från reumatikertidningen.
Det skulle vara en fin idé att införa detta i Västerbotten också, för att förhindra att patienter fastnar i vården.
Som jag fick kämpa, gorma och grina för att få min remiss till reumatologen! AT-läkare har väldigt mycket makt, eller vad tycker ni?
Det är åtminstone så det känns när man som patient - gång på gång - inte blir tagen på allvar.
Jag tror att det behöver ske förbättringar i vården. Strukturella förändringar. För det är många som upplever att de inte får hjälp.
Läkaretiken säger ju att läkaren SKA sätta patienten i det första rummet och verkligen hjälpa honom eller henne. Någonstans blir det fel.
Alla kan vi bli sjuka.
Och vi har alla rätt till en jämlik och rättvis vård, eller hur?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar